O dřevostavbách

Úvod

Dřevostavby jsou dnes po architektonické stránce velmi působivé a zcela rovnocenné zděným domům. Možnost širšího využití dřeva ve stavebnictví u nás však souvisí s překonáním představy odborné i neodborné veřejnosti o dřevu jako materiálu, který je vhodný pouze na dočasné stavby, krovy, ploty, okna, dveře, podlahy a další truhlářské výrobky. Dřevěné domy byly v minulé době chápány spíše jako chaty a víkendové domky, nikoli jako objekty určené
k trvalému bydlení. To se postupem času mění a dřevěné domy v současné době nachází konečně uplatnění i u nás. Podíl staveb na bázi dřeva v bytové výstavbě u nás v roce 2004 činil 2,5% a v roce 2014 už je to skoro 10%, což je velice prudký nárůst, který stále pokračuje.V severských zemích dokonce 60, v Americe 65 a v Kanadě 80 procent, což jsou neuvěřitelně velké rozdíly. Na dřevo se u nás v minulosti jaksi zapomnělo.
 

Proč dřevostavbu

Důvodů, proč se vrátit k dřevěným stavbám, je jistě víc. Jedním z nich je zcela určitě cena, rychlost výstavby, energetické úspory a ekologie výstavby dřevěných domů. Dřevo nevyvolává tak vysoké nároky na zpracování druhotných energií jako jiné materiály, ať už jsou to keramické cihly, beton nebo podobné výrobky. Dřevo je dokonale recyklovatelný materiál. Dřevěné domy mohou mít obvodové stěny s menší tloušťkou než u zděné stavby, protože značnou část stěny tvoří tepelná izolace, která je pro dřevěné domy velmi podstatná. Na stejně velké zastavěné ploše tak získáváte víc metrů užitné plochy a to už je zajímavá výhoda, která může být pro Vás jako investora více než důležitá.

Základní specifikace

Základním stavebním prvkem dřevostaveb jsou panely skládající se z sádrovláknité desky (difůzně uzavřený systém), vnitřního nosného dřevěného rastru z vysušeného řeziva KVH, tepelné izolace a parozábrany. Tento hotový výrobek má několik základních rozměrů pomocí nichž lze postavit celý dům. Doba výstavby se díky tomu  zkracuje na pouhé týdny – samozřejmě záleží na velikosti a promyšlenosti celé stavby a také na tom, jak do výstavby zasahuje klient a zda si přeje určité změny přímo jemu na míru nebo jestli si vybere typový dům, který se dá velice rychle “seskládat“ jako stavebnice. Další velkou výhodou dřevěných domů je možnost výstavby během celého roku, protože u této technologie je takzvaný mokrý proces buď zcela vyloučen, nebo výrazně omezen na minimum. Finální vrstvou v interiéru u tohoto způsobu výstavby jsou sádrokartony/sádrovláknité desky, na fasádě zateplovací systém nebo klasický obklad dřevem či jinými obkladovými materiály. 

Životnost dřevostaveb

Často kladenou otázkou bývá životnost, či odolnost dřevostavby vůči škůdcům. Jednoduchým argumentem může být stáří roubených chalup, starých dřevěných stodol, střech starých stavení i hradů a zámků, kde není výjimkou stáří přes 300 let a mnohdy toto dřevo nezaznamenalo žádný druh ochrany, či údržby. Lze tedy říci, že pokud se stavba provede konstrukčně správně, pokud během života stavby nedojde k závažným poruchám, pak dřevo není materiál, který snižuje životnost stavby. Na základě dlouhodobých zkušeností lze tedy říci, že dřevostavby mají životnost převyšující 60 let, což podstatně překračuje morální životnost stavby. Navíc demolice či rekonstrukce dřevostavby je podstatně jednodušší než u jiných staveb. 

Výhody dřevostaveb

Kromě zmíněných výhod získává majitel dřevostavby i pocit, že učinil krok pro ochranu životního prostředí. Většinu dřevostaveb lze realizovat jako nízkoenergetický či až pasivní dům. A platí, že nejlepší energie je nespotřebovaná energie. V každém případě šetří peníze i přírodu.

Mýty kolem dřevostaveb

Dřevostavby u nás mají velkou nevýhodu a to ústup dřeva jako tradičního stavebního materiálu v minulém století. Proto dnes musí dřevostavby překonávat řadu předsudků v mínění široké veřejnosti, stavebních firem, ale i některých architektů a projektantů.

EURODACH s.r.o.
Kontaktujte nás!
+420 731 563 530
info@eurodach.cz