Příhradové vazníky


Co to vlastně je?

Jedná se o dřevěné vazníky spojované pomocí ocelových pozinkovaných desek s trny. Laicky lze říci, že se jedná o jakousi prutovou konstrukci, kterou lze vytvarovat do potřebného tvaru střešní roviny. Pomocí vazníků lze vymodelovat téměř libovolný tvar střechy a lze je s výhodou použít tam, kde klasický krov nestačí. Dodavatelem naší technologie je firma MiTek.
Jako stvořené pro přízemní domy

V poslední době se pro mnoho zákazníků stává použití dřevěných lisovaných vazníků výhodnou variantou nosné konstrukce střechy. Pro rodinné domy bez podkroví poskytuje tato technologie vytvoření stropní konstrukce přímo na vazník, kde se na spodní pas vazníku přímo vytvoří sádrokartonový podhled. Ano, nepotřebujete žádnou stropní konstrukci. A jako bonus lze vytvořit i půdní prostor pro odkládání například sezónních věcí.

Vazníky s certifikátem

Při pohledu na samotné vazníky je jasné, že se jedná o výrobek. A ne jen ledajaký. Jedná se o výrobek, který budete mít celý život nad hlavou a budete pod ním každou noc spát. Toto si u nás dobře uvědomujeme a na naše vazníky jsme si opatřili certifikát řízení kvality výroby. Pro Vás to znamená, že celý proces výroby od návrhu, statiky, výrobní dokumentace, třídění řeziva, vyřezání na CNC až po samotné lisování a výstupní kontrola při expedici podléhají přesně stanoveným a kontrolovaným procesům řízení jakosti.
CNC výroba

Díky CNC opracování jsou naše vazníky již z výroby opatřeny všemi koncovými řezy (nárožní, námětkové, úžlabní fošny, apod.), takže odpadá nutnost dodatečných přířezů při montáži.


Cena vazníků

Cena vazníků je závislá na jejich tvaru, sněhové oblasti, složitosti, apod. Proto Vám zdarma vypracujeme cenovou nabídku na dodávku vazníků nebo i celou střechu na klíč.

Nabízíme prodej vazníků jako stavebnice přímo pro montáž včetně spojovacího a zavětrovacího materiálu. Přípravu celé konstrukce od zaměření až po dodávku na staveniště, tak můžete nechat na nás. Každý vazník má na svém štítku stejné číslo jako na montážním plánu pro větší přehlednost.   

Stále ovšem platí pravidlo, že pokud nejste odborně proškolení na montáž takto specifické prostorové konstrukce, tak nechte montáž raději na nás :)
EURODACH s.r.o.
Kontaktujte nás!
+420 731 563 530
info@eurodach.cz